Công Văn Số 47/2014/QH2013 Về Luật Xuất Nhập Cảnh, Quá Cảnh Và Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 công bố ngày 16 tháng 6 năm 2014. Điều luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và bổ sung tất cả bộ Pháp lệnh về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 24/1999/PL-UBTVQH10.

-Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài.