Lưu Ý Một Số Điểm Mới Trong Luật Xuất, Nhập Cảnh Dành Cho Người Việt Nam

Căn cứ theo văn bản số 07/VBHN-BCA được Bộ trưởng Trần Đại Quang ký xác nhận ngày 31/12/2015, bổ sung cho nghị định số 136/2007/NĐ-CP. Luật xuất, nhập cảnh mới nhất đưa ra quy định mới về gia hạn hộ chiếu cũng như các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh và nhập cảnh Việt Nam.    

Nghị định bổ sung quy định công dân Việt Nam được cấp hộ chiếu quốc gia hoặc các loại giấy tờ khác phù hợp để xuất, nhập cảnh theo quy định tại Nghị định số 136 và Điều ước quốc tế mà Việt nam ký kết, gia nhập.

Công dân Việt Nam được gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông và các giấy tờ để xuất, nhập cảnh như  Hộ chiếu quốc gia.  

Luật quy định cụ thể

 • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thời hạn sử dụng 5 năm. 
 • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn dưới 1 năm sẽ được gia hạn 1 lần, tối đa không quá 3 năm; nếu hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. 
 • Hộ chiếu phổ thông có giá trị dưới 10 năm tình từ ngày cấp và không được gia hạn. 
 • Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, nếu hết hạn thì làm thủ tục cấp mới. 
 • Trẻ em dưới 9 tuổi được cấp hộ chiếu chung với ba hoặc mẹ nếu ba, mẹ đề nghị. Hộ chiếu này có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. 
 • Hộ chiếu ngoại giao cấp cho con dưới 18 tuổi của những người thuộc diện quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định này và hộ chiếu công vụ cấp cho con dưới 18 tuổi của nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có giá trị từ 1 - 5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi người con đó đủ 18 tuổi và không được gia hạn.
 • Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cấp cho người thuộc diện được cử đi học tập ở nước ngoài với thời hạn trên 6 tháng. 

Đối với các loại giấy tờ khác:

 • Hộ chiếu thuyền viên được kéo dài thời hạn sử dụng từ 5 năm lên 10 năm và không được gia hạn. Nếu hộ chiếu này còn thời hạn thì được cấp lại, hết hạn thì làm thủ cập xin cấp mới
Luật xuất, nhập cảnh mới quy định về thời hạn sử dụng và gia hạn hộ chiếu đối với công dân Việt Nam
Luật xuất, nhập cảnh mới quy định về thời hạn sử dụng và gia hạn hộ chiếu đối với công dân Việt Nam

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao của công dân Việt Nam bao gồm: Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cử hoặc cho phép xuất cảnh, văn bản có ghi rõ chức vụ cán bộ, công chức, viên chức quản lý, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp,...

Công dân Việt Nam đang ở nước ngoài xin cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài.

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu;
 • Giấy tờ  chứng minh người quốc tích Việt Nam;
 • Bản sao công chứng Giấy khai sinh nếu công dân dưới 14 tuổi. 

Nghị định quy định thời hạn xem xét hồ sơ và trả kết quả không quá 5 ngày làm việc. 

Nghị định mới quy định cụ thể các đối tượng chưa được xuất cảnh

 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; 
 • đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế;
 • Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó;
 • Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.

Công dân không được xuất, nhập cảnh trong trường hợp:

 • Quốc gia đang ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan;
 • Cần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội;

Trong thời đại hội nhập như hiện nay, nhu cầu đi lại giữa các quốc gia ngày càng cao, vì thế Việt nam cũng như các quốc gia khác đang ngày càng hoàn thiện chính sách và luật xuất, nhập cảnh để thuận tiện hơn cho việc đi lại của công dân.