Chủ Doanh Nghiệp Nợ Thuế Không Được Phép Xuất Cảnh

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chậm nộp thuế, cố tình lảng tránh nghĩa vụ thuế, vì thế biện pháp cần thiết hiện nay là làm sao để ngăn chặn tình trạng này. Các cơ quan Thuế thời gian qua đã áp dụng biện pháp cấm không cho chủ doanh nghiệp nợ thuế xuất cảnh nhằm giảm bớt tình trạng chiếm dụng tiền thuế Nhà nước. 

Tỷ lệ nợ thuế qua hàng năm tăng đều từ năm 2011 là 8,16%, năm 2012 là 11,13% đến năm 2014 là 12,45%, tăng gần 4% trong vòng 4 năm. Mặc dù Tổng cục Thuế đã đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp khẩn trường hoàn thành nghĩa vụ thuế, nhưng tình trạng trì trệ của doanh nghiệp vẫn chưa thể khắc phục. 

Các biện pháp mạnh của cơ quan Thuế áp dụng như: Trích tiền từ tài khoản của các khối tượng bị cưỡng chế, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong toả tài khoản; Khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập; Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng; Kê biên tài sản... vẫn không mang lại kết quả khả quan. Thời gian gần đây, khi áp dụng biện pháp cấm xuất nhập cảnh chủ doanh nghiệp nợ thuế mới có thể thu hồi được số nợ thuế đáng kể. Năm 2015, số nợ thuế thu hồi được là 39,102 tỷ đồng, năm 2016 thu được 42.543 tỷ đồng, đạt 77%, tính riêng 10 tháng đầu năm 2017 đã thu được 39.894 tỷ đồng, đạt 81%.

Doanh nghiệp cố tình trì trệ nộp các khoản thuế Nhà nước
Doanh nghiệp cố tình trì trệ nộp các khoản thuế Nhà nước

Các quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Hồng Kông, Úc, Indonesia đã thực hiện cách từ chối xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành thuế Nhà nước và biện pháp này cũng thực sự hữu hiệu khi được áp dụng tại Việt Nam.  

Tổng cục thuế đưa ra danh sách các trường hợp không được phép xuất cảnh là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh từ Việt Nam. Các đối tượng là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên, Thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ kinh doanh cá thể, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. 

Khi hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, hoàn thành các khoản thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp trễ nhất là 3 ngày làm việc trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, các cá nhân sẽ được hoàn trả quyền lợi xuất, nhập cảnh tại Việt Nam.