Thông Tư Số 04/2015/TT-BCA Quy Định Về Biểu Mẫu Xin Cấp Visa, Thị Thực Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Thông tư số 04/2015/TT-BCA  được Bộ Công an ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy định về các mẫu giấy tờ liên quan đến việc xuất, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Phạm vi và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của luật nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  2. Thông tư áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và các cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan

Trách nhiệm thi hành

  1. Tổng cục An ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các đơn vị khác có liên quan tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thông tư này.
  2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.
  3. Trong quá trình thực hiện thông tư, nếu có vướng mắc, Công an xác đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (Qua cục Quản lý xuất nhập cảnh – Tổng cục An ninh) để có hướng dẫn kịp thời.

Thông tư số 04/2015/TT-BCA (bản World)

Thông tư số 04/2015/TT-BCA (bản PDF)