Các Diện Gia Hạn Visa Việt Nam

Gia hạn Visa là việc người nước ngoài đã có visa Việt Nam hiện đang cư trú tại Việt Nam có nhu cầu muốn tiếp tục ở lại để du lịch, thăm người thân và làm việc, khi gần hết hạn thị thực phải làm thủ tục xin gia hạn Visa.

Các diện Visa khác nhau thì có các thủ tục, hồ sơ gia hạn khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu một số thủ tục của từng diện Visa dưới đây nhé:

A. Nhập cảnh diện du lịch.

 • Hộ chiếu (bản gốc)
 • Đăng ký tạm trú, tạm vắng
 • Thời gian gia hạn thêm: 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng (tùy theo thời hạn của thị thực hiện tại)
 • Thời gian trả kết quả: từ 5 -7 ngày làm việc
Các diện gia hạn Visa Việt Nam
Visa Việt Nam

B. Nhập cảnh diện thương mại.

 • Hộ chiếu (bản gốc)
 • Bản sao hợp pháp đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư, bản sao hợp pháp đăng ký mẫu dấu, và một số giấy tờ khác doanh nghiệp bảo lãnh cần phải ký tên, đóng dấu.
 • Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5)
 • Đăng ký tạm trú của Công An Phường nơi cư trú.
 • Thời gian gia hạn thêm: 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm
 • Thời gian trả kết quả: 05-07 ngày làm việc (có thể làm khẩn trong từng trường hợp).

C. Nhập cảnh diện thăm thân, việc riêng.

 • Hộ chiếu (bản gốc)
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ của người bảo lãnh như: hộ khẩu, cmnd, giấy khai sinh
 • Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5)
 • Đăng ký tạm trú của Công An Phường nơi cư trú.
 • Thời gian gia hạn thêm: 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm
 • Thời gian trả kết quả: 05-07 ngày làm việc (có thể làm khẩn trong từng trường hợp).

Gia hạn visa việt nam

Việc gia hạn visa là rất quan trọng để có thể tiếp tục được tạm trú tại Việt Nam, nếu bạn để visa trễ hạn, bạn có thể bị yêu cầu phải xuất cảnh và phải đóng phạt theo qui định của Luật Xuất Nhập Cảnh Việt Nam.