Triển Khai Cơ Chế Một Cửa Quốc Gia Đối Với Thủ Tục Tàu Bay Xuất Cảnh, Nhập Cảnh, Quá Cảnh

Quyết định số 43/2017/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Từ ngày 15/11, Cục hải quan thủ đô đã chính thức triển khai cơ chế này tại các cảng hàng không lớn.

Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không ( gọi tắt là cơ chế một cửa quốc gia) cho phép người làm thủ tục gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục liên quan đến tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia có địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

Đối tượng áp dụng và thực hiện cơ chế một cửa

Theo quyết định, đối tượng áp dụng quyết định này là những cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cảng hàng không quốc tế thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Sân bay Tân Sơn Nhất
Sân bay Tân Sơn Nhất

Trách nhiệm thực hiện cơ chế

  • Người làm thủ tục khai báo bằng hình thức điện tử.
  • Tàu bay quá cảnh dừng, đỗ tại sân bay có xếp, dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và có hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.
  • Doanh nghiệp cảng hàng không.

Theo Quyết định, cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tiếp nhận thông tin về lịch khai thác bay, danh sách tổ bay, hành khách, hành lý, hàng hóa để thực hiện thủ tục điện tử đối với tàu bay nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đường hàng không. Thông tin gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia được 5 cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không tiếp nhận, khai thác chung.

Đặc điểm của cơ chế một cửa quốc gia

  • Tất cả thông tin được các hãng hàng không cung cấp qua phương thức điện tử, hơn nữa, hệ thống điện tử của cá cơ quan nhà nước sẽ được liên kết với nhau phục vụ cho việc quản lý.
  • Hành khách cung cấp thông tin đặt chỗ bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo an ninh hàng không, an ninh quốc gia và ngăn chặn khủng bố, buôn lậu ma túy qua đường không.
  • Các cơ quan Hải quan tại cảng hàng không còn thực hiện cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý kho, bãi hàng không phục vụ cho công tác giám sát hải quan.

Cơ chế một cửa đối với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được triển khai nhằm tối ưu các thủ tục giấy tờ tại sân bay, tiết kiệm thời gian tối đa và hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp logistic, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.