Thông Tư Số 157/2015/TT-BTC Về Lệ Phí Cấp Hộ Chiếu, Visa Thị Thực, Giấy Tờ Về Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh Và Cư Trú Tại Việt Nam

Bộ Tài chính quy định chế độ nộp, thu và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, Visa, các loại giấy tờ liên quân đến xuất, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tại Thông tư số 157/2015/TT-BTC .

Cụ thể, các mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được thay đổi như sau: Lệ phí Visa có giá trị 1 lần thay đổi từ 45$ xuống 25$; Visa có giá trị 3 tháng thay đổi từ 95$ xuống 50$; Các loại Visa khác vẫn giữ nguyên mức phí.

Các mức phí được bổ sung đó là: Visa có giá trị 1 năm đến 2 năm có mức phí 145$; các loại Visa có thời gian từ 2 năm trở lên có mức phí chung là 155$.

Lệ phí khi chuyển ngang giá trị visa, thẻ tạm trú từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới có mức phí giảm từ 15$ xuống còn 5$. Lệ phí cấp thẻ tạm trú có giá trị 1 – 2 năm tăng từ 100$ lên 145$; đối với loại có giá trị 2 năm đến 5 năm tăng từ 120$ lên 155$.

Các trường hợp sửa đổi, bổ dung các nội dung đã có trong Visa được miễn lệ phí so với 10$ trước đây. Các mức phí này áp dụng đối với 2 đối tượng: công dân Việt Nam và người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mức phí cụ thể đối với việc cấp mới lần đầu hộ chiếu cho công dân Việt Nam là 200.000 đồng, 400.000 đồng đối với các trường hợp xin cấp lại do bị mất hoặc hư hỏng.

Quy định về các mức phí khi xuất nhập, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
Quy định về các mức phí khi xuất nhập, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Giấy phép xuất cảnh được cấp với mức phí 200.000 đồng; mức phí cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh nước đến và công hàm xin thị thực quá cảnh nước thứ ba lần lượt là 10.000 và 5.000 đồng; phí cấp tem AB là 50.000 đồng; cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự là 100.000 đồng.

Các loại lệ phí xuất nhập cảnh đều thu bằng Việt Nam đồng. Các loại mức thu khác được quy định bằng USD sẽ được thu bằng USD hoặc quy đổi bằng Việt Nam đồng với tỉ giá tương ứng tại thời điểm thu lệ phí.

Những mức thu này sẽ có hiệu lực từ 23/11/2015 và thay thế Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

Các mức thu trên được áp dụng từ ngày 23/11/2015, thay thế Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính và các văn bản liên quan đến thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, Visa, giấy tờ về xuất nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.