Lao động là công dân của một quốc gia nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, khi muốn làm việc tại đây phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động người nước ngoài. Vậy quy trình đó được thực hiện như thế nào để nhanh và đúng luật nhất?

Cải cách hành chính là một trong những bước tiến, góp phần lớn trong việc phát triển kinh tế đất nước và thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Chính vì lẽ đó, theo Cục Xuất Nhập Cảnh, người lao động nước ngoài cũng được hưởng những quyền lợi từ việc cải cách này, điển hình là cấp giấy phép online.

Căn cứ vào thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/10/2017 và công văn số 5756/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 26/02/2021 về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động và hướng dẫn thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sau khi kết thúc công việc và tiếp tục làm những việc khác tại Việt Nam hoặc làm khác vị trí công việc hoặc chuyển từ công việc này sang công việc khác. Như vậy thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm khác vị trí công việc tại Việt Nam như sau.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội là thủ tục cho phép người nước ngoài làm việc tại Hà Nội (Việt Nam). Trong giấy phép được ghi rõ tổ chức, ủy thác công việc, vị trí của người nước ngoài, được coi là hợp pháp nếu người nước ngoài làm đúng công việc được ghi trong giấy phép.

Giấy phép lao động là loại giấy phép mà người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi họ đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, có sức khỏe tốt. Người lao động  nước ngoài phải có bằng đại học hoặc trình độ quản lý hay chuyên gia trong ngành. Dưới đây là thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với thời hạn của giấy phép tối đa là 2 năm.

Người Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động khi xin visa, thị thực, thẻ tạm trú tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cần cung cấp đầy đủ hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các bài khác...