Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam năm 2018

Hiện nay, nhiều Việt Kiều về Việt Nam và có nguyện vọng xin trở lại quốc tịch Việt Nam, để thuận tiện cho việc cư trú và làm việc. Vậy trường hợp nào mới được quay trở lại quốc tịch Việt Nam? Thủ tục xin visa Việt Nam được thực hiện thế nào? 

Căn cứ điều 26 Luật quốc tịch, đã quy định rất chi tiết về thủ tục xin trở lại quốc tịch của công dân đã mất quốc tịch Việt Nam. Quý khách theo dõi nội dung chia sẻ dưới đây để sớm hoàn tất thủ tục này.

1. Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật Quốc tịch Việt Nam.

Người đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam thuộc một trong số trường hợp dưới đây:

 • Cá nhân muốn xin hồi hương về Việt Nam.
 • Cá nhân có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam.
 • Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
 • Người đã đóng góp có lợi cho nhà nước như: người có công lao đặc biệt trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, người mang lại nhiều điều có lợi khi họ quay lại quốc tịch Việt Nam).
 • Cá nhân muốn tham gia đầu tư tại Việt Nam, tuy nhiên đương đơn phải có đầy đủ hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền cấp về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư).
 • Cá nhân thôi quốc tịch Việt Nam để nhập tịch nước ngoài, nhưng lại không được nhập quốc tịch nước ngoài.
Công dân được quay trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định
Công dân được quay trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định

2. Một số quy định khác về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam

 • Nếu cá nhân sau khi quay trở lại quốc tịch Việt Nam gây phương hai đến lợi ích quốc gia sẽ không được xét duyệt hồ sơ xin trở lại quốc tịch.
 • Nếu muốn quay trở lại quốc tịch Việt Nam, đương đơn phải đổi lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này được ghi rõ trong quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

3. Cá nhân xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ các trường hợp dưới đây:

 • Cá nhân là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.
 • Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
 • Cá nhân sau khi quay lại quốc tịch Việt Nam, mang lại điều có lợi cho nước nhà.

Lưu ý: cá nhân bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu muốn quay trở lại thì phải sau ít nhất 05 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch, mới được xem xét cho quay lại quốc tịch Việt Nam.

4. Chuẩn bị hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Cá nhân muốn quay trở lại quốc tịch Việt Nam, thì chuẩn bị 03 bộ hồ sơ bao gồm:

Chuẩn bị hồ sơ

Yêu cầu hồ sơ

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Tải mẫu đơn tại đây.

Bản khai lý lịch

Tải mẫu đơn tại đây.

Hồ sơ cá nhân của đương đơn bao gồm:

 • Giấy khai sinh.
 • Hộ chiếu.
 • Hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh quốc tịch nước ngoài khác.

Chuẩn bị bản sao y công chứng.

 

Chuẩn bị phiếu lý lịch tư pháp theo quy định, bao gồm: 

 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian sống tại Việt Nam.
 • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian sinh sống ở nước ngoài.

Lưu ý: Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày, kể từ khi nộp hồ sơ.

Hồ sơ chứng minh cá nhân từng có quốc tịch Việt Nam, bao gồm:

 • Giấy khai sinh.
 • Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam.
 • Hoặc các giấy tờ khác chứng minh cho việc đã từng mang quốc tịch Việt Nam của cá nhân muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

Chuẩn bị bản sao y

Tùy từng trường hợp cụ thể, chuẩn bị hồ sơ xin trở lại quốc tịch như sau:

 1. Đối với người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam, chuẩn bị: giấy chứng nhận kết hôn đối với người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam.
 2. Chứng minh quan hệ cha con, mẹ con đối với người có cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam, chuẩn bị: giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác.
 3. Trường hợp là người có đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước thì chuẩn bị hồ sơ như sau:
 • Chuẩn bị huân chương, Huy chương.
 • Giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác.
 • Hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đóng góp công lao đặc biệt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
 • Giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc, xác nhận việc sau khi quay trở lại quốc tịch Việt Nam, cá nhân đó có đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chuẩn bị hồ sơ sao y


Lưu ý:

 • Nếu con chưa thành niên muốn quay trở lại quốc tịch Việt Nam cùng cha mẹ, thì chuẩn bị giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha, mẹ con.
 • Nếu chỉ có cha hoặc mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam, con chưa thành niên muốn quay lại quốc tịch Việt Nam thì phải có văn bản thỏa thuận của cha và mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam cho con.

Như vậy, cá nhân thuộc trường hợp được làm thủ tục xin trở lại quốc tịch như đã nêu trên thì chuẩn bị hồ sơ để được xét duyêt. Hy vọng thông tin hữu ích đã chia sẻ giúp quý khách sớm thực hiện được mong muốn trở về quê hương và đóng góp cho sự phát triển của nước nhà..

Các Bài Viết Liên Quan