Điều Kiện Cấp Visa Điện Tử Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian không quá 30 ngày được Chính phủ hỗ trợ xin Visa điện tử bằng hình thức đăng ký trực tuyến. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính, bao gồm các thủ tục xuất nhập cảnh cho người nước ngoài ở Việt Nam.

 Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Điều kiện để được cấp thị thực điện tử online cho người nước ngoài

  1. Người nước ngoài đang ở nước ngoài;
  2. Người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng trước khi làm thủ tục xin cấp visa thị thực
  3. Người nước ngoài không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
  4. Người nước ngoài là công dân một trong các quốc gia được liệt kê trong danh sách cấp visa điện tử theo quy định tại Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ 

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với các đối tượng xuất nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, thương mại, đầu tư, lao đông, kết hôn .....