Thời Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Lao Động Nước Ngoài

Quy định mới về thẻ tạm trú ở Điều 38, Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 về việc thời hạn và giá trị sử dụng của thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài.

1.Thẻ tạm trú có thời hạn không quá 5 năm cấp cho những đối tượng sau:

Thẻ tạm trú ký hiệu LV1 – Cấp cho người vào làm việc với cơ quan, các ban, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm soát nhân dân tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng nhân dân.

  • Thẻ tạm trú có kí hiệu LV2 – Cấp cho người làm việc tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
  • Thẻ tạm trú kí hiệu NG3- Cấp cho thành viên cơ quan đại diện cho bộ ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo.
  • Thẻ tạm trú có kí hiệu DH – Cấp cho người vào học tập và thực tập.
  • Thẻ tạm trú có kí hiệu ĐT -  Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài
Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

2.Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn không quá 3 năm

  • Thẻ tạm trú kí hiệu TT – Cấp cho người nước ngoài là vợ hoặc chồng, con có tuổi dưới 18 của người nước ngoài được cấp thị thực kí hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ hoặc chồng của công dân Việt Nam.
  • Thẻ tạm trú kí hiệu NN1 – Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thẻ tạm trú kí hiệu NN2 – Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, tổ chức chuyên môn và văn hóa của nước ngoài tại đây.

3.Thẻ tạm trú cấp có thời hạn không quá 2 năm được cấp cho người nước ngoài :

  • Visa (thị thực) kí hiệu LĐ – Cấp cho người lao động, có giấy phép lao động
  • Thẻ tạm trú kí hiệu PV1 – Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

Nếu Quý khách chưa nắm rõ những thông tin về thời hạn thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam, hãy liên hệ chúng tôi để được nhân viên tư vấn tận tình và trả lời mọi thắc mắc cho Quý khách.