Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam (Phần 1)

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài ra đời nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho người nước ngoài đến làm việc lâu dài trên lãnh thổ Việt Nam. Theo chủ trương của Nhà nước, góp phần thực hiện chính sách về việc phát triển kinh tế, quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, bảo hộ tính mạng, tài sản, quyền lợi và lợi ích hợp pháp khác của người nước ngoài trên cơ sở pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt nam đã ký kết tham gia.

Thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp cho người lao động nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam... Thủ tục làm thẻ tạm trú được thực hiện theo quy định của Bộ Luật số 47/2014/QH2013 - Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định chi tiết về mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tránh mất thời gian, người xin cấp thẻ tạm trú nên tìm hiểu các diện khác nhau để nắm rõ mình đủ điều kiện làm thẻ trong trường hợp nào:

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào thành lập công ty tại Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào thành lập công ty tại Việt Nam

1. Điều kiện

 • Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng
 • Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là ĐT);
 • Trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn hoặc đầu tư vốn vào Công ty (Trong một số trường hợp việc góp vốn của người nước ngoài thể hiện bằng một số loại văn bản có tên khác tách riêng khỏi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

2. Hồ sơ

 • Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư) trong đó thể hiện chi tiết và rõ ràng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan Xuất nhập cảnh 
 • Mẫu NA6, Công văn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 
 • Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan Xuất nhập cảnh.
 • Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý: Thị thực đúng người nước ngoài đang sử dụng phải đúng mục đích đầu tư, trường hợp trước đó người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo thẻ tạm trú đang sử dụng);
 • Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.
 • Ảnh 2cmx3cm: 2 ảnh.
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

3. Nơi nộp hồ sơ.

Cục quản lý Xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý Xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính 

4. Thời gian xét duyệt

05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ tại Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh.

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động.

1. Điều kiện

 • Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng
 • Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là LĐ hoặc DN);
 • Có giấy phép lao động (Giấy phép làm việc) còn hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng.

2. Hồ sơ

 • Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPDD, chi nhánh .....)
 • Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy phép lao động của người lao  động nước ngoài
 • Mẫu NA16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan Xuất nhập cảnh 
 • Mẫu NA6, Công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài 
 • Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan Xuất nhập cảnh.
 • Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích làm việc, trường hợp trước đó người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng);
 • Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.
 • Ảnh 2cmx3cm: 2 ảnh.

3. Nơi nộp hồ sơ.

Tuỳ thuộc vào việc trụ sở Công ty nơi người lao động nước ngoài ở tỉnh, thành phố nào và phụ thuộc vào việc Cơ quan cấp giấy phép lao động là cơ quan nào mà khi đó xác định việc nộp hồ sơ và làm thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý Xuất nhập cảnh hay Phòng quản lý Xuất nhập cảnh.

4. Thời gian xét duyệt

05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh.