Quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Nền kinh tế và du lịch ngày càng phát triển. Từ đó, nhu cầu người nước ngoài tạm tạm trú tạm để làm việc và đi du lịch tại Việt Nam ngày càng nhiều. Vậy thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thực hiện thế nào? 

Quy định về đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

Căn cứ điều 33, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam 2014 quy định rất rõ về việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài như sau

  • Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú sẽ khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú.

  • Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải đến đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú để lấy và ghi đầy đủ nội dung mẫu phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

  • Người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú qua trang thông tin điện tử cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài

  • Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú thì phải khai báo tạm trú lại theo bước 1. 

Trong vòng 12 giờ phải tiến hành đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Trong vòng 12 giờ phải tiến hành khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Sau khi ký kết hợp đồng cho thuê nhà, chủ nhà phải làm thủ tục khai báo tạm trú cho người thuê nhà tại cơ quan Công an địa phương theo nội dung như sau

Bước 1: Xuất trình đầy đủ hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài gồm:

  • Hộ chiếu.

  • Tờ khai xuất nhập cảnh.

  • Chứng nhận tạm trú và thị thực (nếu thuộc diện có thị thực).

Người nước ngoài cần xuất trình giấy tờ để khai báo tạm trú
Người nước ngoài cần xuất trình giấy tờ để khai báo tạm trú

Bước 2: Khai tất cả thông tin theo mẫu bản khai tạm trú dành cho người nước ngoài.

Bước 3: Lập danh sách có hồ sơ đính kèm (hồ sơ như đã nêu ở trên) của người nước ngoài cần khai báo tạm trú và nộp tại Công an phường xã sở tại.

Bước 4: Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú cùng danh sách người nước ngoài tạm trú để xuất trình khi có yêu cầu.

Điều kiện của chủ nhà cho người nước ngoài tạm trú

Theo quy định việc chủ nhà cho người nước ngoài tạm trú: thuê nhà để ở, thuê văn phòng... là một hoạt động kinh doanh. Nên chủ nhà muốn khai báo tạm trú cho người nước ngoài thì chủ nhà phải tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

Hoạt động kinh doanh giữa chủ nhà và người nước ngoài  phải lập hợp đồng dưới dạng văn bản. Thời hạn cho thuê từ 6 tháng trở lên thì phải có công chứng, chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Có thể thấy, việc cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được quản lý rất chặt chẽ. Hy vọng, qua bài viết trên sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức về quy trình khai báo tạm trú cho người nước ngoài để hỗ trợ bạn trong cuộc sống và công việc.

Các Bài Viết Liên Quan