Quy Trình Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Thành Lập Công Ty ở Việt Nam

Trong quá trình đầu tư hoặc thành lập công ty, người nước ngoài thường phải lưu trú lại Việt Nam lâu dài, nên việc xin thẻ tạm trú để được lưu trú hợp pháp rất quan trọng. Sự bất đồng về ngôn ngữ khiến người nước ngoài gặp phải nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị và xử lý hồ sơ xin thẻ tạm trú. Sau đây là một số quy định mà người nước ngoài cần thực hiện khi xin cấp thẻ tạm trú cho nhà đầu tư ở Việt Nam.

1. Điều kiện làm thẻ tạm trú.

  • Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng.
  • Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là ĐT - đầu tư).
  • Trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn hoặc đầu tư vốn vào Công ty (Trong một số trường hợp việc góp vốn của người nước ngoài thể hiện bằng một số loại văn bản có tên khác tách riêng khỏi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

2. Hồ sơ gồm:

3. Nơi nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

4. Thời gian nhận thẻ tạm trú

5 ngày kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Lưu ý:

  • Thời gian để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
  • Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. 
  • Visa người nước ngoài đang sử dụng phải đúng mục đích đầu tư, nếu trước đó người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu phải kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng.
  • Người nước ngoài khi đến Việt Nam cần tuân thủ luật pháp Việt Nam và cần phải gia hạn thẻ tạm trú trước khi hết hạn, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.