Hồ Sơ Xin Cấp Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật nhập cảnh, quá cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 được thực hiện từ ngày 1 thàng 1 năm 2015. Hồ sơ xin cấp thẻ thẻ tạm trú cho người nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân tại Việt Nam được thực hiện bao gồm những giấy tờ sau:

1. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định mới:

 • Mẫu NA16 Đăng kí mẫu dấu và chữ ký của doanh nghiệp đầu tiên tại cơ quan Xuất nhập cảnh.
 • Giấy phép lao động của người nước ngoài hoặc được miễn giấy phép lao động đối với người nước ngoài là thành viên góp vốn, chủ đầu tư...
 • Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPDD, Giấy phép đăng kí kinh doanh,..)
 • Giấy chứng nhận đăng kí mẫu dấu hoặc Văn bản thông báo về vấn đề đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng kí cơ sở lao động.
Đăng ký thẻ tạm trú
Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
 • 2 ảnh 2x3
 • Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
 • Mẫu NA6, công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
 • Giấy xác nhận đăng kí tạm trú hoặc sổ đăng kí của người nước ngoài được xác nhận bởi công an hoặc phường, xã nơi họ cư ngụ.
 • Hộ chiếu bản gốc
 • Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ

2. Nơi nộp hồ sơ xin cấp thẻ thẻ tạm trú và thời gian làm thẻ tạm trú

 • Có thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thẻ.
 • Theo khoản 2 Điều 36 trường hợp các cơ quan tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý XNC công an thành phố.