Thông Tin Phiếu Lý Lịch Tư Pháp

Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân nhằm cung cấp các thông tin chứng minh người này có án tích, bản án hoặc các quyết định xử phạt của từ Tòa án hay không. Có đang bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hoặc thành lập, quản lý công ty, dự án, doanh nghiệp trong các trường hợp bị Tòa án tuyên bố phá sản hay không.

Các loại phiếu lý lịch tư pháp

  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Phiếu cấp cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp Việt Nam.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Phiếu cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm: Công an, Viện kiểm sát và Tòa án. Hoặc có thể cấp cho cá nhân khi được yêu cầu để có thể nắm rõ nội dung về lý lịch tư pháp của bản thân theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp.

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với các công dân đã cư trú nhiều nơi hoặc đã từng sinh sống ở nước ngoài, thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể lâu hơn nhưng không quá 15 ngày làm việc.

Thời hạn của phiếu lý lịch tư pháp

Tùy trường hợp cụ thể mà phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn khác nhau. Hiện tại, thời hạn này vẫn chưa được quy định chung rõ ràng, thống nhất, áp dụng khác nhau cho những trường hợp khác nhau. Có thể được quy định trong các văn bản của từng lĩnh vực pháp luật hoặc phụ thuộc vào cơ quan, tổ chức cần xác minh phiếu lý lịch tư pháp đó. 

Ví dụ các trường hợp có thời hạn phiếu lý lịch tư pháp khác nhau:

  • Đối với trường hợp nhập tịch, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp được cấp trong 90 ngày gần nhất.
  • Đối với hồ sơ xin nhận con nuôi, phiếu lý lịch tư pháp phải được cấp không quá 6 tháng.
  • Hồ sơ xin cấp visa của người từ 16 tuổi trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp có giá trị trong 1 năm. 
  • Đối với trường hợp xin giấy phép lao động cho người nước ngoài thì lý lịch tư pháp có thời hạn 6 tháng

Bên cạnh đó nhiều cơ quan, tổ chức sẽ có thể có những yêu cầu khác nhau. Cần tìm hiểu trước thủ tục của từng đơn vị để tránh lãng phí tiền bạc và thời gian khi xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.