Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Số 1

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu cung cấp các thông tin về cá nhân xác nhận có hay không án tích, bản án, các quyết định xử phạt của Tòa án, thi hành án; có bị cấm hay không cấm đảm nhiệm các chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp bị Tóa án tuyên bố phá sản. Bao gồm phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Được cấp theo khoản 1 và khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp dành cho cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam hoặc theo cầu của cơ quan, tổ chức nhà nước. 

Nội dung phiếu lý lịch tư pháp số 1

 • Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số CMND hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp.
 • Tình trạng án tích
  • Không có án tích: đối với những người không bị kết án. Trường hợp đã bị kết án nhưng chưa đủ điều kiện để xóa án tích thì được ghi “có án tích”, bao gồm tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung….
  • Các trường hợp có án tích nhưng đã đủ điều kiện xóa và được ghi thông tin đầy đủ vào phiếu lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”
  • Đối với người được đại xá và có thông tin đại xá rõ ràng thì ghi “không có án tích”
 • Các thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được ghi vào phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi có yêu cầu.

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

 • Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
 • Bản sao công chứng hoặc kèm theo bản gốc đối chứng các giấy tờ cá nhân như CMND, hộ chiếu hoặc giấy chứng nhận thường trú tại Việt Nam
 • Các cơ quan, tổ chức làm phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân cần có văn bản yêu cầu gửi đến Sở tư pháp có thẩm quyền. Trong đó, văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp lý lịch tư pháp.

Số lượng: 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc