Nghị Định Số 07/2017/NĐ-CP Quy Định Về Việc Cấp Visa Điện Tử Cho Người Nước Ngoài

Từ ngày 01/02/2017, Nghị định số 07/2017/NĐ-CP của chính phủ được áp dụng đối với các trường hợp được cấp Visa điện tử cho người nước ngoài. Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện cấp Visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được thực hiện bằng hình thức online – trực tuyến. 

Các bước thực hiện xin visa điện tử

  1. Khai thông tin cá nhân vào tờ khai, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu bằng cách truy cập Trang thông tin cấp Visa điện tử.
  2. Đóng các loại phí theo quy định và nhận mã hồ sơ tại Trang thông tin cấp Visa điện tử. 
  3. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị cấp Visa điện tử, điền đầy đủ thông tin và đóng đủ phí cấp Visa, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam sẽ xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu cấp Visa tại Trang thông tin cấp Visa điện tử. 

Mọi thông tin về Visa điện tử được Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo tại Trang thông tin cấp Visa điện tử, người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử khi nộp đơn đề nghị bằng hình thức trực tuyến để kiểm tra kết quả. Trường hợp đã có Visa điện tử thì sẽ sử dụng mã hồ sơ này để in Visa điện tử. 

Cấp Visa điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức

Người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam cần đăng ký tài khoản và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử trước khi đề nghị xin cấp Visa điện tử.

Sử dụng tài khoản điện tử đề nghị cấp Visa điện tử cho người nước ngoài trên Trang thông tin cấp Visa điện tử theo quy định.

Sau 03 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét giải quyết và trả lời kết quả cho cơ quan, tổ chức trên Trang thông tin cấp Visa điện tử (Áp dụng đối với các trường hợp đã điền đủ thông tin và nộp phí xin Visa theo quy định).

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định cụ thể công dân của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ được áp dụng thí điểm cấp Visa điện tử. Nghị định cũng quy định rõ danh sách 28 cửa khẩu ở Việt Nam cho phép người nước ngoài xuất nhập cảnh bằng Visa điện tử. 

Từ tháng 2 – 2017, theo thông báo từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, công dân của 40 quốc gia nói trên có thể xin Visa trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của Cục quản lý xuất nhập cảnh: http://www.xuatnhapcanh.gov.vn hoặc http://www.immigration.gov.vn 

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được ghi rõ trong Nghị định số 07/2017/NĐ-CP