Hải Phòng là một tỉnh phía bắc có nền kinh tế nổi trội. Trong những năm gần đây, nhiều dự án của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Hải Phòng khiến nơi đây thu hút không chỉ lao động trong nước mà rất nhiều lao động nước ngoài cũng tham gia hợp tác làm việc tại đây. Chính vì thế, việc xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hải Phòng càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Theo pháp luật Việt Nam, thời hạn của giấy phép lao động là 02 năm. Sau khi hết thời hạn trên, nếu công dân nước ngoài vẫn muốn lưu trú tại Việt Nam để tiếp tục làm việc và lao động thì cần phải tiến hành thủ tục gia hạn hay còn gọi là cấp lại giấy phép lao động. Trong trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động; hoặc giấy phép đã hết hiệu lực mà không thuộc các trường được quy định tại Điều 7 – NĐ102/2013 của Chính phủ sẽ bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong nước, nước ta đã ban hành nhiều quy định rất chặt chẽ liên quan đến Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, thời hạn cấp giấy phép lao động Điều 173, Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 11, Mục 3, Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 3/2/2016.

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế hiện nay, nhu cầu người lao động nước ngoài đến Việt Nam ngày càng gia tăng. Mặc dù Việt Nam là nước có nguồn lao động dồi dào, tuy nhiên trình độ kỹ thuật, chuyên môn chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cho nên, việc tuyển dụng nhân sự là người nước ngoài các chủ sở hữu lao động cần chú ý các thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh như sau.

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự và nay đương sự muốn được công nhận giá trị pháp lý của những giấy tờ, tài liệu đó để sử dụng tại Việt Nam cho mục đích xin giấy phép lao động, kết hôn, visa...

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người nước ngoài và nay người nước ngoài muốn được công nhận giá trị pháp lý của những giấy tờ, tài liệu đó để sử dụng tại Việt Nam hoặc tài liệu của Việt Nam đi nước ngoài

Các bài khác...