Thủ Tục Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Thái Nguyên

Đơn vị, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài tại Thái Nguyên cần làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại cơ quan có thẩm quyền. Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Thái Nguyên bao gồm:

Điều kiện cấp giấy phép lao động

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ gồm có

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện theo quy định (có thời hạn trong 12 tháng)
 3. Lý lịch tư pháp đúng theo quy định.
 4. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và giáo viên (Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..)
 5. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính.
 6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (quyển nguyên).
 7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: 
 8. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ .
 9. Trường hợp làm việc cho người sử dụng lao động tại Thái Nguyên: Hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận ký kết giữa 2 bên.
 10. Trường hợp nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa 2 bên và giấy xác nhận làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 2 năm.
 11. Trường hợp chào bán dịch vụ: văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Thái Nguyên để đàm phán cung cấp dịch vụ..
 12. Trường hợp người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại: Văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người nước ngoài vào Thái Nguyên để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
 13. Trường hợp nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật: Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch thuật tiếng anh sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ

Nộp tại Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Nguyên hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ đầy đủ.

Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình, thông thường hồ sơ sẽ được giải quyết trong thời hạn 7 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thời hạn này có thể dài hơn, hoặc có thể rút ngắn hơn theo đề nghị chính đáng của đơn vị.