Thời Hạn Tối Đa Khi Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong nước, nước ta đã ban hành nhiều quy định rất chặt chẽ liên quan đến Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, thời hạn cấp giấy phép lao động Điều 173, Bộ luật lao động năm 2012 và Điều 11, Mục 3, Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam có hiệu lực thi hành ngày 3/2/2016.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, thời hạn cấp mới giấy phép lao động tối đa là 2 năm và nội dung của hợp đồng lao động phải phù hợp với nội dung của giấy phép lao động. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có nghĩa là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đây không phải là hợp đồng dài hạn nên tùy vào trường hợp cụ thể thì nó vẫn phù hợp với nội dung của giấy phép lao động.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc về những thông tin cấp mới giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài thì hãy đến các văn phòng, công ty uy tín về xuất nhập cảnh để được hỗ trợ hồ sơ nhanh nhất.