Sử Dụng Lý Lịch Tư Pháp Việt Nam Hay Lý Lịch Tư Pháp Nước Ngoài Để Xin Giấy Phép Lao Động

Quá trình thực hiện xin cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam yêu cầu phải có đầy đủ hồ sơ lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc lý lịch tư pháp nước ngoài trong hồ sơ.

Dựa vào quy định số 28/2009/QH12 công bố ngày 17 tháng 6 năm 2009 và được áp dụng từ ngày 1 tháng  7 năm 2010 yêu cầu thực hiện theo đúng trình tự và giấy tờ cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Theo quy định trên, người nước ngoài phải cư trú từ 6 tháng trở lên mới tiến hành thủ tục xin Lý lịch tư pháp Việt Nam. Nhưng hiện nay, Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam bất kể thời gian bao lâu vẫn có thể xin được Lý lịch tư pháp Việt Nam để làm giấy phép lao động hoặc với mục đích khác.

Chú ý : Lý lịch tư pháp được cấp ở nước ngoài trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động phải thực hiện thủ tục hợp thức hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo qui định của nhà nước. Người nước ngoài có thể nộp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc lý lịch tư pháp nước ngoài đều được.

Cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp : Sở tư pháp nơi người nước ngoài đăng ký tạm trú.  Ví dụ:  Anh A là người quốc tịch Nhật Bản nhưng sống và làm việc tại Hà Nội  thì anh A phải đến Sở tư pháp thành phố Hà Nội để làm thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp hoặc anh B tạm trú ở Bắc Giang hoặc Thái Bình thì phải đến sở tư pháp tỉnh Bắc Giang hoặc Thái Bình làm giấy tờ xin cấp lý lịch tư pháp Việt Nam