Quy trình xin giấy phép lao động online cho người nước ngoài

Lao động là công dân của một quốc gia nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, khi muốn làm việc tại đây phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động người nước ngoài. Vậy quy trình đó được thực hiện như thế nào để nhanh và đúng luật nhất?

Nếu trước đây, muốn xin giấy phép lao động phải chuẩn bị hồ sơ và thực hiện theo thủ tục hành chính phức tạp thì hiện nay, chúng ta đã có thủ tục xin online. Bài viết dưới đây sẽ giới cho bạn biết quy trình xin giấy phép lao động online cho người nước ngoài.

Bước 1: Đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài với UBND tỉnh/thành phố

Trừ những trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ và thực hiện theo các bước dưới đây để hoàn tất thủ tục cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

  • Trường hợp người sử dụng lao động lần đầu đăng ký sử dụng lao động nước ngoài, thì chuẩn bị văn bản số 01 Ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Đây là văn bản đăng ký lao động cho người nước ngoài lần đầu.
  • Trường hợp người sử dụng lao động đã được chấp thuận, nhưng muốn thay đổi người nước ngoài. Chuẩn bị mẫu đơn 02 Ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBX, là văn bản đăng ký tuyển dụng nhân sự nước ngoài.
  • Nếu người liên hệ công việc và nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật thì chuẩn bị thêm giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.
  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp hồ sơ tại Website: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn
  • Thời gian để xử lý hồ sơ là: 12 ngày làm việc.

Lưu ý: 

  • Trước ít nhất 20 ngày, kể từ ngày người lao động chính thức làm việc tại Việt Nam. Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải chuẩn bị hồ sơ như trên và gửi cho cơ quan chấp thuận trên cổng thông tin điện tử.
  • Trường hợp thay đổi người lao động, người sử dụng lao động phải thông báo trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày dự kiến thay đổi người lao động trên cổng thông tin.
Chuẩn bị hồ sơ để tiến hành đăng ký sử dụng lao động nước ngoài
Chuẩn bị hồ sơ để tiến hành đăng ký sử dụng lao động nước ngoài

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ 

Trong thời gian chờ đợi, UBND tỉnh/thành phố xét duyệt hồ sơ đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài. Để không bị tốn nhiều thời gian, nhà tuyển dụng cần chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động online cho người nước ngoài theo quy định. Qua đó, khi đăng ký của bạn được xét duyệt là có thể nộp hồ sơ ngay mà không cần phải tốn thời gian chuẩn bị gì nữa cả.

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp giấy phép lao động

Trước khi người lao động nước ngoài làm việc chính thức tại Việt Nam 7 ngày. Ngưởi sử dụng lao động phải khai thông tin và hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định đến cơ quan có thẩm quyền qua cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Lưu ý: Hồ sơ phải có sự hợp pháp hóa của Lãnh Sự Quán trước khi nộp.

Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc.

Giao diện website đăng ký giấy phép lao động online
Giao diện Website đăng ký giấy phép lao động online

Bước 4:  Thực hiện ký kết hợp đồng lao động và khai báo tình hình sử dụng lao động theo quy định pháp luật

Doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ để hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng lao động và khai báo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài với Sở Lao động – Thương bình và Xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất của tỉnh.

Bước 5: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Sau khi người nước ngoài được cấp giấy phép theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp, tiến hành xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Lưu ý: thời hạn của thẻ tạm trú bằng thời hạn của giấy phép lao động.

Bài viết trên đây đã chia sẻ cho chúng ta những kiến thức về quy trình xin giấy phép lao động online cho người nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế việc chuẩn bị hồ sơ và quy trình khá phức tạp. Nếu chưa am hiểu pháp luật và kinh nghiệm xử lý hồ sơ, hãy liên hệ với các công ty cung cấp dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.