Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

Theo quy định, doanh nghiệp được phép mời, bão lãnh người nước ngoài là chuyên gia làm việc tại doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, thời hạn làm việc của chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam hơn 03 tháng, phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định.

Các thủ tục chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia thường khá phức tạp, việc những thông tin chia sẻ dưới đây sẽ giúp quý khách có sự chuẩn bị chu đáo hơn.

1. Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013
 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Công dân là người nước ngoài được cấp giấy phép lao động diện chuyên gia để làm việc tại Việt Nam nếu đủ các điều kiện sau đây:

 • Công dân nước ngoài có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.
 • Có sức khỏe đáp ứng được theo nhu cầu công việc.
 • Khi làm việc tại Việt Nam với chức danh chuyên gia, công dân nước ngoài phải có bằng cấp chuyên môn/ bằng Đại học hoặc giấy chứng nhận kinh nghiệm việc làm ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc tại Việt Nam .
 • Công dân nước ngoài là người không vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài.
 • Ngoài ra, công ty muốn thuê người lao động là công dân nước ngoài thì phải được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước.

Điều kiện cấp giấy phép lao động diện chuyên gia tại Việt Nam

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài bao gồm:

Công dân nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động diện chuyên gia như sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho doanh nghiệp theo quy định.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe cho công dân nước ngoài. Lưu ý: giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 tháng, tính đến này nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản pháp lý khác có giá trị chứng minh công dân nước ngoài có hay không có vi phạm pháp luật.
 • Văn bản chứng minh công dân nước ngoài là chuyên gia, bao gồm:
  • Văn bản xác nhận công dân nước ngoài là chuyên gia phải có đầy đủ thông tin của cơ quan cấp giấy chứng nhận, bao gồm: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; thông tin về chuyên gia: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch của công dân nước ngoài. Lưu ý: ngành nghề trong giấy chứng nhận phải phù hợp với ngành nghề sẽ làm việc tại Việt Nam.
  • Công dân nước ngoài phải có bằng Đại học trở lên hoặc các bằng cấp khác có giá trị tương đương.
  • Công dân nước ngoài phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí sẽ làm việc tại Việt Nam.
 • 02 ảnh thẻ 4x6 cm. Hình được chụp trên phông nền trắng, tóc không phủ xuống mặt, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (bản sao y).
 • Một số giấy tờ khác liên quan đến lao động nước ngoài như: quyết định bổ nhiệm lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hợp đồng lao động, văn bản công ty tại Việt Nam chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Lưu ý:

 • Những giấy tờ nêu trên phải được chuẩn bị 02 bản (01 bản chính, 01 bản sao y).
 • Các giấy tờ bằng tiếng anh phải được dịch sang Tiếng Việt.
 • Các văn bản phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định, trừ trường hợp được miễn.

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động chuyên gia cho người nước ngoài 

4. Nơi nộp hồ sơ: 

Sau khi chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động diện chuyên gia như trên, quý khách nộp hồ sơ theo địa chỉ sau đây:

 • Nếu công dân nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp cho Sở lao động thương binh và Xã hội.
 • Nếu công dân nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất thì nộp cho Ban quản lý khu công nghiệp,khu chế xuất.

5. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn để hồ sơ được giải quyết và công bố kết quả là 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc hoàn tất chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài sẽ trở nên đơn giản hơn với những thông tin chia sẻ trên đây. Hy vọng thông tin đã chia sẻ quý khách sớm hoàn tất thủ tục này.