Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Quản Lý, Giám Đốc Điều Hành Là Người Nước Ngoài

Thủ tục Cấp mới giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành là người nước ngoài cần thực hiện trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận).

Các lưu ý khi cấp mới giấy phép lao động

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ gồm có

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe (có thời hạn 12 tháng)
 3. Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định. (thủ tục cấp lý lịch tư pháp)
 4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài.
 5. Giấy xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài.
 6. Bằng đại học hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương trở lên, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại cơ quan, doanh nghiệp ở nước ngoài.
 7. 02 ảnh màu 4x6 phông nền trắng, không đeo kính, nhìn rõ mặt.
 8. Bản sao có chứng thực passport (quyển nguyên).
 9. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý, nhà điều hành:
 10. Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ tại nước ngoài ( được miễn hợp pháp hóa lãnh sự)

 

Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là giám đốc, nhà quản lý
Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài là giám đốc, nhà quản lý

Các giấy tờ trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải được dịch ra tiếng Việt và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nộp hồ sơ

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian nhận kết quả

Sau thời gian 07 ngày làm việc sẽ nhận được kết quả từ Bộ Lao động thương binh và xã hội. 

Cấp mới giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành là người nước ngoài là điều kiện cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Qua đó quy định rõ về quyền lợi và trách nhiệm của người nước ngoài trong thời gian làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.