Cấp Mới Giấy Phép Lao Động Cho Chuyên Gia Người Nước Ngoài

Cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài có nhu cầu vào làm việc tại Việt Nam. Cơ quan sử dụng lao động nước ngoài là chuyên gia phải làm thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài gửi tới cơ quan quản lý trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu đến Việt Nam lầm việc theo qui định của Luật lao động.

Cơ sở pháp lý

1. Các lưu ý khi cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Hồ sơ gồm có

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe được cấp bởi các bệnh viện nằm trong danh sách được cấp phép theo quy định của Bộ Lao Động( có thời hạn 12 tháng)
 • Lý lịch tư pháp theo quy định. (thủ tục cấp lý lịch tư pháp)
 • Văn bản chứng minh là chuyên gia (phải được hợp pháp hóa lãnh sự) gồm: 
  • Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài.
  • Bằng đại học trở lên hoặc các giấy tờ xác nhận tương đương, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm tại cơ quan, doanh nghiệp tại nươc ngoài.
 • 02 ảnh màu 4x6 phông nền trắng, nhìn rõ mặt, không đeo kính.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu (quyển nguyên).
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là chuyên gia:
 • Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ( miễn hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Trường hợp được doanh ngiệp Việt Nam thuê: Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và chuyên gia nước ngoài.
Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài
Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Các giấy tờ trên phải là bản chính hoặc bản sao có kèm theo bản gốc để đối chiếu, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và công chứng tư pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Nơi nộp hồ sơ

Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của công ty.

4. Thời gian nhận kết quả

07 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ.

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện cho người lao động có quốc tịch nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Việc cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài cần chuẩn bị trước ít nhất là 7 ngày trước khi người nước ngoài sang Việt Nam.