Cấp Giấy Phép Lao Động Trực Tuyến Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam

Từ ngày 01/01/2017, Chính phủ thực hiện chủ trương cải cách hành chính trong thủ tục xin cấp các giấy tờ liên quan tới yếu tố nước ngoài, trong đó bao gồm việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Theo đó, các doanh nghiệp xin cấp, gia hạn giấy phép lao động và các thủ tục khác liên quan đến người nước ngoài bắt buộc phải thực hiện đăng ký trực tuyến trên Website chính thức theo quy định của Cục việc làm – Bộ Lao động Thương binh và  Xã hội. 

Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói chung và xây dựng mô hình Chính phủ điện tử mà Đảng và Nhà nước đang cố gắng thúc đẩy thực hiện trong những năm qua. Điều này sẽ trực tiếp thúc đẩy việc hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để nước ta bắt nhịp nhanh hơn với khu vực và thế giới trong lĩnh vực lao động việc làm. 

Thủ tục cấp giấy phép lao động online cho người nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục cấp giấy phép lao động trực tuyến cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bên cạnh đó, được thực hiện đăng ký online cho việc cấp giấy phép lao động, các doanh nghiệp sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian, tiết kiệm tối đa chi phí trong quá trình làm thủ tục đăng ký, thực hiện việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

Người lao động nước ngoài cũng sẽ chủ động hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để xin cấp giấy phép lao động khi được đăng ký trực tuyến. Từ đó, tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho thị trường lao động Việt Nam.