Xin Công Văn Nhập Cảnh Cho Người Nước Ngoài Vào Việt Nam 

Trong thời đại công nghệ và phương tiện phát triển, nhu cầu di chuyển từ nước này sang nước khác càng tăng cao nên các quốc gia cũng dần mở rộng các chính  sách xuất nhập cảnh. Quy định xuất nhập cảnh ở mỗi nước sẽ có những thuận lợi và khó khăn riêng. Tại Việt Nam, để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài, công dân cần chú ý những điểm sau: 

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài 

Cở sở pháp lý 

  • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
  • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ xin công văn nhập cảnh Việt Nam 

  • Đối với cơ quan, tổ chức: Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh.
  • Đối với cá nhân (bảo lãnh cho thân nhân): Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh.
  • Thông báo xin công văn nhập cảnh điền theo mẫu N2
  • Các giấy tờ chứng minh công việc, mối quan hệ với người bảo lãnh...

Địa điểm nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức bảo lãnh đến Cục xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài. 

Xin Công Văn nhập Cảnh Cho Người Nước Ngoài

Thời gian chờ xét duyệt hồ sơ 

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp thị thực nhập cảnh, Cục xuất nhập cảnh sẽ xem  xét, giải quyết, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức bảo lãnh và thống báo với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.  

Điều kiện xin công văn nhập cảnh 

Trước khi làm thủ tục bảo lãnh cho người nước ngoài vào Việt Nam, cá nhân, tổ chức phải chứng minh tư cách pháp nhân tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Bộ Công an. 

Cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài nếu thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” sẽ không được phép nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian chưa được pháp luật cho phép. 

Việc xin công văn nhập cảnh hiện nay đã không còn quá khó khăn. Người nước ngoài vào Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và làm thủ tục hợp pháp sẽ được phép nhập cảnh.