Mẫu Đơn NA5 Đề Nghị Cấp Visa, Gia Hạn Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Biểu mẫu NA5 tờ khai đề nghị cấp visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ban hành kèm theo Thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Mẫu đơn NA5 Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa, gia hạn visa, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong file đính kèm có cung cấp các thông tin liên quan đến việc Hướng dẫn điền mẫu NA5 cũng như cách điền mẫu NA5 theo các quy định của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Mọi thông tin cần được cung cấp đầy đủ và chính xác. 

 

Các Bài Viết Liên Quan