Mẫu Đơn NA2 - Biểu Mẫu Đơn Xin Nhập Cảnh Cho Người Nước Ngoài Vào Việt Nam

Trong file mẫu đính kèm này này chúng tôi sẽ Hướng dẫn khai mẫu NA2 và cách điền mẫu NA2 với các quy định của Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Mẫu NA2 quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài  Cục xuất nhập cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Công văn này được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam. Cá nhân hoặc công ty có thể bảo lãnh đề nghị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp visa thị thực tại Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế của Việt Nam.